Kulturpolitiskt monster (2014)

Det är NU det gäller!
Vi ska bygga ett monster. Och vi vill göra det tillsammans med dig.
Vi behöver ett Kulturpolitiskt monster. Ett monster som samlar oss och försvarar oss, som hotar och fascinerar, ja kanske rent av fängslar oss. Vi vill ha spänning, vi vill se en rysare.

Under Supermarket skissar Slakthusateljéerna på skelettet till ”Ett gemensamt kulturpolitiskt monster”, som en kommentar till det nyligen lagda förslaget om bygget av ett Kulturhus i Slakthusområdet. Hjälp oss göra analysen, kommentera och problematisera vad ett Kulturhus är, kan bli eller borde vara. Hur kan vi värna att det byggs rum för det gemensamma samtidigt som det finns utrymme för det individuella personliga och problematiska? Vi vill manifestera skissen och försöken, prövandet snarare än det färdigt definierade. Vi tycker det är självklart att det finns värden i världen som inte ryms inom nu givna måttstockar. Vi kan se hur vårt samhälle allt mer går in i ekonomiserade värde- och styrsystem, vad gör det med konsten, kulturen och oss människor – vill vi ha det så? Vi tror att vi behöver ett okontrollerat monster som problematiserar snarare än värderar.

Hur bör ett sådant monster konstrueras?

Kom och delta i denna gemensamma gest, protest, detta monsterbygge - samtala eller använda dina händer. Vi bygger med A4-ark, men sätter ingen standard.

Slakthusateljéerna är en konstnärsdriven ateljéförening med ett tjugotal yrkesverksamma konstnärer och kulturproducenter. Föreningen som grundades i juni 2010 huserar idag på Bolidenvägen 22 vid Globen i Stockholm. Slakthusateljéerna drivs på ideell basis. Lokalen rymmer ateljéer samt ett projektrum för både publik och intern verksamhet – med fokus på konstnärligt och socialt utbyte. www.slakthusateljeerna.se

PS. Undrar du fortfarande varför ett Kulturpolitiskt monster behövs? I dag byggs nya bostadsområden utan skolor och förskolor – man planerar gärna för skolan, men ingen vill ta på sig att bygga den. Varför? Jo, för det lönar sig inte…. Ja, då tycker vi att det har gått för långt. Utanför våra fönster i Slakthusområdet har vi fått se en ny arena byggas upp bredvid den gamla och nu förhandlas om ytterligare ett shoppingcenter. Samtidigt ligger en motion till ett nytt Kulturhus i området uppe till beslut hos kommunfullmäktige. Men vilket Kulturhus vill vi bygga och varför? Kulturen och konsten och vi som konstnärer har en unik erfarenhet av värdeskapande och ingår oftast i parallella ekonomier. En förutsättning för att möta och förändra en komplex värld. Ett Kulturpolitiskt monster är därför ett viktigt alternativ i dagens kamp för ett mer värdefullt samhälle.

Projektgrupp: Slakthusateljéerna